Thanh đa năng gỗ nhựa 02 lớp TDN2L04

Thanh đa năng gỗ nhựa 02 lớp TDN2L04