Thanh gỗ nhựa đa năng TDN04

Thanh gỗ nhựa đa năng TDN04