Tấm Ốp Tường Cao Cấp – Loại 4 Sóng Màu Nâu

Phú Vinh Green Tiếp Tục Hoàn Thiện Và Đưa Ra Một Dòng Sản Phẩm Mới Đáp Ứng Nhu Cầu Đa Đạng Của Khách Hàng. Sản Phẩm Lần Này Là Tấm Ốp Tường ( Ốp Trần ) Ngoài Trời Cao Cấp, Với Nhiều Ưu Điểm Nổi Trội.